Contactpersonen

Ineke Vlot

×

Programma Manager non-food

Ineke Vlot is sinds 1996 werkzaam bij SMK als Programma Manager non-food voor diverse non-food programma's. Voor EU Ecolabel beoordeelt zij aanvraagdossiers voor certificering. Zij vertegenwoordigt vanuit SMK het Ministerie van IenM in het Regelgevend Comité van EU Ecolabel en brengt adviezen uit voor nieuwe en herziene EU Ecolabel criteria aan IenM betreffende stemposities in het Bestuur van het EU Ecolabel (EUEB). Sinds april 2015 is Ineke vice president in het EU Ecolabel bestuur.

Ook is Ineke verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het beheer van de Milieukeur certificatieschema’s non-food.
Verder is zij betrokken bij Duurzaam Inkopen/Green Public Procurement voor diverse productgroepen, zowel nationaal als internationaal.

Ineke studeerde biologie en milieukunde aan de Universiteit Leiden. Tijdens haar studie deed ze o.a. onderzoek naar milieurelevante productinformatie voor consumenten, gemodelleerd naar de Duitse ‘Blaue Engel’.

Na haar afstuderen werkte Ineke langere tijd als projectleider bij het Centrum voor Energiebesparing. Zij hield zich o.a. bezig met het haalbaarheidsonderzoek voor Milieukeur (of het mogelijk èn wenselijk zou zijn een Nederlands milieukeurmerk op te richten) en met onderzoek naar internationaal productgericht milieubeleid. Daarvoor was ze projectleider bij de Stichting Consument en Veiligheid en warenonderzoeker bij het Keurmerkinstituut. T: +31 (0)70 358 63 00

E: ivlot@smk.nl

Lars Woltmann

×

Projectleider EU non-food

Lars Woltmann werkt sinds augustus 2008 als Projectleider EU non-food bij SMK. Hij is verantwoordelijk voor de beoordeling van aanvraagdossiers voor het EU Ecolabel certificaat en onderhoudt intensieve contacten met keurmerkhouders en andere stakeholders. Verder brengt hij adviezen uit voor nieuwe en herziene EU Ecolabel criteria aan IenM betreffende stemposities in het Bestuur van het EU Ecolabel (EUEB).

Lars studeerde Biologie aan de Universiteit Göttingen en werkte daar vervolgens ruim vijf jaar als onderzoeker/docent, waarvan hij twee jaar ecologisch onderzoek verrichtte in Indonesië. 

T: +31 (0)70 358 63 00

E: lwoltmann@smk.nl

Wim Uljee

×

Communicatie Manager

Wim Uljee is sinds september 2006 werkzaam bij SMK als Communicatie Manager. Het gaat daarbij zowel om communicatie voor de verschillende programma's van SMK als de corporate communicatie. Wim is intensief betrokken bij de advisering en de totstandkoming van allerlei publicaties, zoals de websites, digitale nieuwsvoorziening (e-mailings, Twitter, e.d.), persberichten, het jaarverslag, factsheets, enzovoorts. Maar hij bewaakt ook de huisstijlen en geeft ‘acte de présence' bij verschillende gezamenlijke activiteiten met deelnemende bedrijven en organisaties.

Wim was meer dan 25 jaar werkzaam als account-, project- en mediamanager bij verschillende reclamebureaus in Nederland. In die periode heeft hij een allround ervaring opgedaan, onder meer in het werken voor diverse brancheverenigingen zoals FOCWA, Stichting BouwGarant, VNP Koninklijke Vereniging van Nederlandse Papier- en kartonfabrieken, en andere.

T: +31 (0)70 358 63 00

E: wuljee@smk.nl