Voordelen voor producenten

Produceren volgens de eisen van EU Ecolabel is een stevige inspanning en er zijn kosten mee gemoeid. Een uitgangspunt voor EU Ecolabel is dat de verduurzaming voordelen oplevert. Hieronder de mogelijke voordelen op een rij: 

Erkenning

Met meer dan 72.000 producten en diensten op de markt wordt het EU Ecolabel in heel Europa erkend. Als u groene producten op de markt wilt brengen, is het EU Ecolabel de juiste keuze!

Voorkeurspositie

Het kan zijn dat afnemers vragen om producten met een keurmerk. Bij het afsluiten van contracten met deze partijen is er voor uw bedrijf daarom een grotere zekerheid van afzet. Dat wil zeggen dat u voor langere tijd zeker bent van de afzet volgens een afgesproken prijs. 

Kostenbesparing

Door te werken volgens de EU Ecolabel criteria gebruiken bedrijven vaak minder grondstoffen, water en energie. Dat kan aanzienlijke kostenbesparingen opleveren. Door dat voor uw eigen productie bij te houden, krijgt u inzicht in hoeverre de kostenbesparing de hogere uitgaven of investeringen dekt.

Imago

Een EU Ecolabel certificaat kan bijdragen aan een duurzaam bedrijfsimago, bijvoorbeeld bij omwonenden, gemeente of andere maatschappelijke omgevingen. 

 

Rentekorting bij leningen

Rabobank geeft een rentekorting voor haar zogenaamde ‘Impact-leningen’. Keurmerkhouders van EU Ecolabel komen hiervoor in aanmerking. Het gaat om zakelijke leningen vanaf € 250.000, met een rentekorting tot 0,65%. 

Voldoen aan eisen van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen - Green Public Procurement

Met een EU Ecolabel certificaat voldoen producten aan eisen van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI). Sinds de nieuwe Aanbestedingswet is het toegestaan om een keurmerk te eisen in de technische specificaties van de opdracht, in de gunningscriteria of als contractvoorwaarde. Inkopers kunnen zo tijdens het inkoopproces gemakkelijker rekening houden met duurzaamheid. 

Betrouwbaar, transparant en gecontroleerd

Het EU Ecolabel is een Type I keurmerk en werkt volgens ISO-norm 14024. Belangrijk doel van deze norm is om via betrouwbare keurmerken milieuvriendelijk koopgedrag te stimuleren. De criteria voor EU Ecolabel worden ontwikkeld op Europees niveau op basis van wetenschappelijk onderzoek en grondige consultatierondes binnen het zogenaamde Bestuur van het Europees Ecolabel (EUEB). In dit bestuur hebben zitting vertegenwoordigers van industrie en handel, en van financiële, milieu- en consumentenorganisaties en de nationale bevoegde instanties (voor Nederland is dat SMK www.smk.nl). De criteria worden vastgesteld in de vorm van een Commissiebeschikking na goedkeuring door de Europese Commissie en alleen als een meerderheid van de lidstaten vóór heeft gestemd.

Korting op tarieven

EU Ecolabel geeft speciale kortingen voor het midden- en kleinbedrijf, micro-ondernemingen en aanvragers uit opkomende economieën.

Het grootste voordeel

Het grootste voordeel van certificering voor EU Ecolabel is natuurlijk dat producten duurzamer tot stand zijn gekomen. Dat is beter voor ons allemaal.