Zoeken

Heeft u vragen?

Bekijk de pagina Veelgestelde vragen of neem contact op.

Meest gezocht

Over EU Ecolabel

https://www.europeesecolabel.nl/zakelijk/over-eu-ecolabel/

De eisen

https://www.europeesecolabel.nl/zakelijk/certificeren/de-eisen/

Gecertificeerde producten

https://www.europeesecolabel.nl/zakelijk/over-eu-ecolabel/gecertificeerde-producten/

Europese EU Ecolabel-website

https://ec.europa.eu/environment/ecolabel/

Voordelen

Produceren volgens de eisen van EU Ecolabel is een stevige inspanning en er zijn kosten mee gemoeid. Een uitgangspunt voor EU Ecolabel is dat de verduurzaming voordelen oplevert. Hieronder de mogelijke voordelen op een rij: 

Imago

Een EU Ecolabel certificaat kan bijdragen aan een duurzaam bedrijfsimago, bijvoorbeeld bij omwonenden, de gemeente of andere maatschappelijke omgevingen. 

Voorkeurspositie

Het kan zijn dat afnemers vragen om producten met een keurmerk. Bij het afsluiten van contracten met deze partijen is er voor uw bedrijf daarom een grotere zekerheid van afzet. Dat wil zeggen dat u voor langere tijd kunt rekenen op de afzet volgens een afgesproken prijs. 

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

Met een EU Ecolabel certificaat voldoen producten aan eisen van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI). Sinds de nieuwe Aanbestedingswet is het onder voorwaarden toegestaan om een onafhankelijk keurmerk te eisen in de technische specificaties van de opdracht, in de gunningscriteria of als contractvoorwaarde. Inkopers kunnen zo tijdens het inkoopproces gemakkelijker rekening houden met duurzaamheid. 

Erkenning

Met meer dan 83.500 producten en diensten op de markt wordt EU Ecolabel in heel Europa erkend als betrouwbaar keurmerk.

Betrouwbaar, transparant en gecontroleerd

Het EU Ecolabel is een ISO type I keurmerk en werkt volgens ISO-norm 14024. Betrouwbare milieukeurmerken die aan deze norm voldoen, stimuleren duurzamer koopgedrag. De criteria voor EU Ecolabel worden ontwikkeld op Europees niveau op basis van wetenschappelijk onderzoek en uitgebreide consultatierondes van stakeholders en raadpleging van het zogenaamde Bestuur van het Europees Ecolabel (EUEB). In dit bestuur zitten vertegenwoordigers van industrie en handel, en van financiële, milieu- en consumentenorganisaties en de nationale bevoegde instanties – voor Nederland is dat SMK. De criteria worden vastgesteld in de vorm van een Commissiebeschikking na goedkeuring door de Europese Commissie en alleen als een meerderheid van de lidstaten vóór heeft gestemd. 

Kostenbesparing

Door te werken volgens de EU Ecolabel criteria gebruiken bedrijven vaak minder grondstoffen, water en energie. Dat kan aanzienlijke kostenbesparingen opleveren. Door dat voor uw eigen productie bij te houden, krijgt u inzicht in hoeverre de kostenbesparing de hogere uitgaven of investeringen dekt. 

Korting op tarieven

EU Ecolabel geeft speciale kortingen voor het midden- en kleinbedrijf, micro-ondernemingen en aanvragers uit opkomende economieën. 

Bekijk de tariefbladen

Rentekorting bij leningen

Rabobank geeft een rentekorting voor haar Impactleningen. Keurmerkhouders van EU Ecolabel komen hiervoor in aanmerking. Het gaat om zakelijke leningen vanaf € 250.000, met een rentekorting tot 0,65%.  

Bekijk ook:

Stappenplan

Lees meer

De eisen

Lees meer

Tarieven

Lees meer